Επίσημος αντιπρόσωπος Fossil group, Paul Smith, Paul Hewitt, TW Steel, ORIS, GANT Time Επίσημος αντιπρόσωπος Fossil group, Paul Smith, Paul Hewitt, TW Steel, ORIS, GANT Time
ESPA Logo

Εγγύηση

Πληροφορίες Εγγύησης

Η επίσημη κάρτα/ταμπελάκι/ βιβλιαράκι που συνοδεύει όλα τα ρολόγια αποτελεί το Πιστοποιητικό Γνησιότητας, το οποίο αναφέρει ότι το προϊόν που αγοράσατε αποτελεί ένα αυθεντικό προϊόν της Fossil Group, Gant Time, Paul Smith, Paul Hewitt, TW-Steel & ORIS αντίστοιχα. Όλα τα ρολόγια έχουν 2 χρόνια εγγύηση για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα και η μπαταρία έχει 6 μήνες εγγύηση. Ορισμένα ρολόγια της TW Steel έχουν 5 χρόνια εγγύηση (αναγράφεται στα χαρακτηριστικά των προϊόντων). Επίσης για τα ρολόγια της ORIS υπάρχει η δυνατότητα για 1 επιπρόσθετο χρόνο εγγύησης (δηλαδή συνολικά 3 χρόνια) με την εγγραφή στο My Oris.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις ζημίες που κατά τη γνώμη της Rist Hellas δεν προκλήθηκαν από ατύχημα ή ακατάλληλη χρήση, συνήθη και καθημερινή φθορά, τροποποίηση, απόπειρα επισκευής, αμέλεια ή παράλειψη τήρησης των ειδικών συμβουλών περιποίησης προϊόντων. Τις συμβουλές περιποίησης μπορείτε να τις βρείτε στην κατηγορία Εξυπηρέτησης Πελατών ανά πάσα στιγμή.

Κάθε αντικείμενο που βρέθηκε να είναι ελαττωματικό υπό την εγγύηση αυτή μπορεί να:

  1. Αντικατασταθεί με το ίδιο, εάν υπάρχει
  2. Αντικατασταθεί με προϊόν ίδιας αξίας ή
  3. Επισκευαστεί αναλόγως με τον βαθμό καταστροφής του και την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

Παρακαλούμε να διατηρήσετε την απόδειξη αγοράς ή παραλαβή ή/και την κάρτα αλλαγής σε περίπτωση που έχετε μια αξίωση εγγύησης. Η απόδειξη ή το πιστοποιητικό χρησιμεύει ως απόδειξη για την αγορά και την αυθεντικότητα των προϊόντων που αγοράζονται και ως απόδειξη του δικαιώματος εγγύησης αυτής.

Εάν τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα να στέλνονται ως συστημένα διότι η Rist Hellas δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη ζημία, απώλεια ή κλοπή που μπορεί να προκύψει κατά τη μεταφορά.

 

Η Rist Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει αυτούς τους όρους εγγύησης κατά την κρίση του, ανά πάσα στιγμή.